Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

EKONOMSKA INTERPRETACIJA DUALA KOD LINEARNOG PROGRAMIRANJA

Branka Marković
Marinko Markić

PDF
9

 

ISMS ACCORDING TO STANDARD ISO/IEC 27001

Džemal Kulašin
Faruk Unkić

PDF
15

 

KONFIRMATORNA FAKTORSKA ANALIZA KORIŠTENJEM MICROSOFT EXCEL-A

Nezir Huseinspahić
Džemal Kulašin

PDF

22

 

MJENICA U EU

Kenan Ademović

PDF

29

 

ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE, POSLOVNA ETIKA I REFLEKSIJE NA OPERATIVNE MENADŽERSKE FUNKCIJE

Amer Ovčina
Hadžan Konjo
Ernela Eminović

PDF

37

 

DRUŠTVENI ŽIVOT NEKAD I SAD

Belma Duvnjak

PDF

47

 

BALANCED SCORE CARD

Semina Škandro
Džemal Kulašin

PDF

53

 

MATEMATIČKO STATISTIČKI PRISTUP TROŠKOVIMA

Branka Marković
Marinko Markić

PDF

61

 

KVANTITATIVNI MODELI I METODE ZA IZBOR KUPNJE NOVČANE VALUTE

Mira Pešić-Andrijić

PDF

97