Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

NOVI JAVNI MENADŽMENT U FUNKCIJI REFORME JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

Amila Koso

PDF
9

 

KVALITET UPRAVLJANJA I VOĐENJA PREDUZEĆEM DEFINISAN MOTIVACIJOM I EMOCIONALNOM INTELIGENCIJOM MENADŽERA I LIDERA

Anela Džananović
Fuad Bajraktarević
Azra Sućeska

PDF
21

 

VANJSKOTRGOVINSKI BILANS BOSNE I HERCEGOVINE I AGROINDUSTRIJA

Berin Kulelija
Dragana Ognjenović
Emir Bećirović

PDF

35

 

WIKI U FUNKCIJI INFORMIRANJA TURISTA NA INTERNETU

Ivan Dodig
Ivana Pavlović

PDF

43

 

ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA & RAZVOJ I INOVACIJA ZA USPJEŠNOST POSLOVANJA PREDUZEĆA

Tea Kahriman
Željka Stanić
Lejla Medanović

PDF

49

 

POVRATAK NA POSAO I REINTEGRACIJA NA RADNO MJESTO USLIJED PSIHIČKIH POREMEĆAJA

Tena Čale

PDF

63

 

IZAZOVI ZDRAVSTVENOG SISTEMA U BIH U TOKU PANDEMIJE COVID-19

Irmelina Karić
Alma Velić

PDF

71

 

UGOVOR O LEASINGU U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA

Semiha Repak

PDF

85

 

ZNAČAJ ORGANIZACIJSKE KULTURE

Edin Ajanović

PDF

97

 

ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA POSMATRANA KROZ CASH FLOW PERFORMANSE

Spaso Kuzman

PDF

107

 

OPTIMIZACIJA PRSOIZVODNIH PROCESA UZ POMOĆ RAČUNARSKIH PROGRAMA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM MALIM I SREDNJIM PROIZVODNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Emina Bilalović

PDF

115

 

NAPREDAK MSP–A U SVJETLU INKREMENTALNIH INOVACIJA

Edin Ajanović

PDF

127

 

ANALIZA PERCEPCIJE KVALITETA USLUGA JU DOMOVI ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO OD STRANE RUKOVODSTVA

Samir Turković
Dino Arnaut

PDF

137

 

PRIMJENA DUALNOSTI U LINEARNOM PROGRAMIRANJU SA CILJEM PRONALASKA ‘USKIH GRLA’ U PROIZVODNIM PROCESIMA

Emina Bilalović

PDF

149