Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

JAVNOZDRAVSTVENI ASPEKT MIGRACIJA

Zerema Obradović
Azija Pašalić
Hadžan Konjo
Edina Smječanin

PDF
9

 

CONFLICT SITUATION MANAGEMENT IN NURSING CLINICAL PRACTICE

Sadeta Begić
Amer Ovčina
Anela Džananović

PDF
15

 

IZNAJMLJIVANJE OPREME KAO MODERNI PRISTUP FINANSIRANJA RADOVA U DRVNOJ INDUSTRIJI

Damir Muhić

PDF

23

 

EKONOMSKA POLITIKA KAO INSTRUMENT ALOKACIJE RESURSA

Semiha Repak

PDF

31

 

ETIČKI ASPEKTI U ZDRAVSTVU

Irmelina Karić

PDF

43

 

ANTI-PHISHING STRATEGIJA

Džemal Kulašin

PDF

53

 

KULTURA, SOCIJALIZACIJA, DRUŠTVO I DRUŠTVENI STALEŽI KAO DETERMINANTE PONAŠANJA POTROŠAČA

Sandra Mukeljić

PDF

61

 

DIREKTNI UTICAJI RAZVOJNE POLITIKE NA SISTEM CIJENA

Semiha Repak

PDF

71

 

UTICAJ DRVNE INDUSTRIJE NA EKONOMSKI RAZVOJ ZEMLJE

Damir Muhić
Amir Osmančević

PDF

81

 

MOTIVI I IMPLIKACIJE GDPR UREDBE

Džemal Kulašin

PDF

93