Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Halid Konjhodžić

PDF

 

GLOBALIZACIJA KAO SVJETSKI PROCES

Sadik Bahtić
Namik Čolaković

PDF
9

 

MONETARNI SUVERENITET REPUBLIKE HRVATSKE

Tonci Svilokos

PDF
15

 

EKONOMSKO PRAVNA NARAV MJENICE

Zlatko Turčić

PDF

27

 

STRATEGIJSKI MENADŽMENT TURISTIČKOG PROIZVODA DUBROVNIKA

Niko Koncul
Mladen Mijatović

PDF

35

 

ULOGA HEDGINGA U POSLOVANJU

Ivo Šperanda

PDF

47

 

UVOĐENJE PDV-a I NJEGOV ZNAČAJ ZA EKONOMIJU BIH

Sadik Bahtić

PDF

57

 

INSTRUMENTI FINANCIJSKIH TRŽIŠTA

Vlado Sabljić

PDF

61

 

PREDNOSTI MONETIZACIJE PUTEM KONCESIJE NASPRAM PRIVATIZACIJE U MREŽNIM INDUSTRIJAMA

Izet Bajrambašić

PDF

77

 

DEFINIRANJE PRETPOSTAVKI RAZVOJA TURIZMA I TERMINOLOŠKA DISTINKCIJA KLJUČNIH POJMOVA U KONTEKSTU DRUŠTVENO - EKONOMSKIH PROMJENA

Iris Mihajlović

PDF

85

 

ANALIZA DUGOROČNIH POSLJEDICA SAVREMENIHFINANSIJSKIH KRIZA

Almira Mujačić
Amra Nuhanović

PDF

99

 

MODELI IZGLAĐIVANJA U FUNKCIJI PREDVIĐANJA UPOTREBE H2 BLOKATORA

Samir Mukinović

PDF

113

 

PROMJENA ORGANIZACIJSKE KULTURE U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI PREDUZEĆA

Hariz Muratović

PDF

125

 

PRAVO KAO BITNA ODREDNICA SAVREMENE DRŽAVE

Ismet Alija

PDF

141

 

POLITIČKA JAVNOST, DISKURS I KONSENZUS

Mensur Kustura

PDF

147

 

PRAVNO-POLITIČKE IMPLIKACIJE IZGRADNJE PELJEŠKOG MOSTA I LUKE NEUM

Džemal Najetović

PDF

157

 

NASILJE NAD ŽENAMA

Jasminka Ikanović

PDF

165

  IMPLIKACIJE LISABONSKOG UGOVORA

Kristina Knežević

 

PDF

169

 

ALKOHOL KAO KRIMINOGENI FAKTORSAOBRAĆAJNIH DELIKATA

Lejla Šaćirović

 

PDF

179

 

SUPERVIZIJA BANAKA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE

Marinko Markić
Ljiljana Vasić

PDF

187

   UPOREDNO PRAVNI PRIKAZ MJERE PRITVORA KROZ ZAKONODAVSTVO BIH I ZAKONODAVSTVA HRVATSKE, SRBIJE, CRNE GORE, NJEMAČKE I AUSTRIJE

Osman Jašarević

 

PDF

199

 

PRESUDA SEJDIĆ/FINCI, PITANJE BUDUĆNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Rami Rexhepi

 

PDF

213

 

MEDIJACIJA KAO METODA RJEŠAVANJA SPOROVA

Siniša Ravlić

 

PDF

219