Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

KVALITET, KAO KLJUČNA PRETPOSTAVKA NOVOG PRISTUPA BUDŽETIRANJU I PLANIRANJU U INSTITUCIJAMA BIH

Nezir Huseinspahić

PDF
9

 

LOCAL EVENTS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND THE ENVIRONMENT

Sarah Lee
Jugoslav Jovičić

PDF
19

 

ULOGA I ZNAČAJ MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA NA EKONOMSKI RAST I RAZVOJ PRIVREDE U BIH

Sadik Bahtić
Namik Čolaković
Ramo Isak

PDF

25

 

PETODIMENZIONALNI MODEL RUKOVOĐENJA U BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM PREDUZEĆIMA

Samir Smailbegović

PDF

35

 

ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PONAŠANJA PRIVATNE SPECIJALISTIČKE AMBULANTE U REPUBLICI SRPSKOJ

Marko Stanarević
Sarah Lee

PDF

43

 

ETIKA I BIZNIS

Azra Sućeska

PDF

49

 

PREDUZETNIŠTVO

Sadik Bahtić
Ramo Isak
Emina Čolaković

PDF

59

 

INVESTICIJE

Naila Pekić

PDF

69

 

PRIMJENA MODELA VIŠESTRUKE REGRESIJE U ANALIZI POSLOVANJA SOCIJALNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Armin Hadžić

PDF

93