Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

CASAMANCE CONFLICT

Majdi Rajab

PDF
9

 

OSNOVE POLITIKE EKONOMSKOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE

Mustafa Džonlagić

PDF
17

 

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA U POSLOVNOM OKRUŽENJU

Nađa Kadić

PDF

27

 

LANGUAGE MINORITIES: THE CASE OF SPAIN EDUCATION SYSTEM

FMajdi Rajab

PDF

49

 

PROTOK KAPITALA U UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU EU

Kenan Ademović

PDF

65

     
 

STEGANOGRAFIJA U KONTEKST U INFORMACIJSKE SIGURNOSTI

Džemal Kulašin
Nihad Čukle

PDF

83

 

AN EXAMPLE OF IMPLEMENTING A DOMAIN AS A CENTRALIZED MANAGEMENT POINT FOR CLIENT COMPUTERS

Džemal Kulašin
Mahir Zajmović

PDF

89

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI KAO OSNOVA ZA DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA

Semina Škandro
Nezir Huseinspahić

PDF

97

 

EKONOMSKA ZASNOVANOST I OPRAVDANOST ORGANIZOVANOG UZGOJA PAULOVNIJE.

Branko Petričević

PDF

105