Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

Uvodnik

Fuad Bajraktarević

PDF

 

OPERACIONALIZACIJA MOBINGA KAO HIPOTETSKOG KONSTRUKTA I KONSTRUKCIJA UPITNIKA ZA POTREBE ISTRAŽIVANJA

Jasna Bajraktarević, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH

PDF
7

 

MODELI ELEKTRONSKE TRGOVINE U RAZVIJENIM TRŽIŠNIM PRIVREDAMA

Nenad Brkić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Faruk Unkić, Mješovita srednja škola,Tešanj,
Zemira Kahriman, Ekonomski fakultet,Univerzitet u Sarajevu, BiH

PDF
19

 

POVEZANOST MENADŽERSKIH FUNKCIJA KAO FAKTOR USPJEŠNOG POSLOVANJA PREDUZEĆA

Mirsad Isaković, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

29

 

ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA U REGIONIMA SRBIJE

Suad Bećirović, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Šemsudin Plojović, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Senad Bušatlić, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Enis Ujkanović, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

PDF

39

 

ZAKONSKO UREĐENJE ODRŽIVOG TURIZMA U ZEMLJAMA TRANZICIJE

Armand Krasniqi,Univerzitet u Prištini

PDF

49

 

REJTING DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI PREDUZEĆA

Elvira Ćatić-Kajtazović,Ekonomski fakultet, Univerzitet u Bihaću, BiH

PDF

57

 

PRIMJENA MARKETINGA U SAVREMENOM TURIZMU

Ema Zekić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

65

 

UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE KAO USLOV ODRŽIVOG RAZVOJA

Munir Rušović, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Džemail Zornić, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

PDF

71

 

NEOPHODNOST OBUKE I RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA

Mirela Kljaić-Dervić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Bihaću, BiH
Elvira Ćatić-Kajtazović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Bihaću, BiH

PDF

79

 

PREDIKCIJA I ZNAČAJ RIZIK MENADŽMENTA ZA RAZVOJ PRIVREDE U BiH

Fuad Bajraktarević, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Haris Dacić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

85

 

MARKETING I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE-MOGUĆNOST ZA ODRŽIVI RAZVOJ KOSOVSKOG TURIZMA

Fatos Ukaj, Fakultet primenjih znanosti u biznisu, Univerzitet u Prištini

PDF

91

 

MOGUĆNOSTI PRIMJENE INOVACIJSKOG MODELA STAGE-GATE U RAZVOJU NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA

Adil Kurtić,Ekonomski fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH
Hajrudin Hadžidedić, Turistička zajednica Posavskog kantona, BiH

PDF

99

 

ULOGA KORPORATIVNOG MENADŽMENTA U RAZVOJU ODRŽIVOG SEOSKOG TURIZMA

Ragib Šišić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Adela Dedić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

107

 

INDIKATORI ZA ODREĐIVANJE EFEKTIVNOSTI POSLOVNIH SUSTAVA

Marinko Markić, Univerzitet Noel Baker, Sarajevo, BiH

PDF

111

 

MOGUĆNOSTI RAZVOJA BANJSKOG TURIZMA U NOVOPAZARSKOM KRAJU

Šemsudin Plojović, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Selim Šaćirović,Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Suad Bećirović,Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija
Enis Ujkanović, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

PDF

119

 

IKT i njihov uticaj na razvoj savremenog turizma

Mirsad Nuković, Univerzitet u Novom Pazaru,Srbija
Nedžad Azemović, BK univerzitet, Srbija
Jusuf Nuković, Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

PDF

129

   

UTICAJ RAČUNOVODTSVA I RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA NA RAZVOJ TURISTIČKIH DRUŠTAVA

Husnija Bibuljica, Fakultet primenjenih nauka biznisa, Univerzitet u Prištini

 

PDF

137

 

PERSPEKTIVA I MENADŽMENT RAZVOJA EKOTURIZMA NA ŠAR- PLANINI

Fetah Rečica, Fakultet primenjenih nauka u biznisu,Univerzitet u Prištini
Vehbi Ramaj, Ekonomski fakultet, Univerzitet AAB
Bedri Millaku, Ministarstvo, industrije, trgovine i turizma Kosova

 

PDF

145

 

UPRAVLJANJE HUMANIM RESURSIMA U TERAPIJSKIM ZAJEDNICAMA

Jasna Bajraktarević, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Šahim Kahrimanović, Javna ustanova terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo, BiH

PDF

155

   

INSTRUMENTI POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA

Namik Čolaković ,Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Marinko Markić, Univerzitet Noel Baker, Sarajevo, BiH

 

PDF

163

   

MENADŽMENT SPORTSKIH OBJEKATA U GRADU MOSTARU

Damir Đedović, Sportski savez grada Mostara, BiH
Fuad Bajraktarević, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Almir Popo, Nastavnički fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar, BiH
Nedžad Vuk, Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Mostar, BiH

 

PDF

169

   

INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLIŠA

Namik Čolaković , Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Marinko Markić, Univerzitet Nojel Bejker, Sarajevo, BiH

 

PDF

175

   

ŠUMSKI RESURSI I NJIHOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA

Adela Dedić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Ragib Šišić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

 

PDF

181

   

NEOPHODNOST PRIMJENE SAVREMENIH MENADŽERSKIH TEORIJA, KONCEPATA I MODELA U ODRŽIVOM EKONOMSKOM RAZVOJU I U RAZVOJU TURIZMA

Lejla Dacić, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Haris Dacić,Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH
Spaso Kuzman, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerzitet u Travniku, BiH

 

PDF

185

   

MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA U KS i FBiH – POSLJEDNJIH GODINA U PORASTU

Osman Jašarević, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, Bosna i Hercegovina
Alisa Begović, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, Bosna i Hercegovina

 

PDF

203

   

STRATEŠKI BIZNIS PLAN ZA REINŽINJERING POSLOVNOG SISTEMA

Mujo Dacić , Fakultet za poslovni biznis, Univerzitet u Prištini

 

PDF

207

 

SOCIJALNO POVJERENJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Mensur Kustura, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, BiH

PDF

215