Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

INFORMATION MANAGEMENT AS A MEASURE OF THE HIGHER INSTITUTION QUALITY PERFORMANCE

Fathi Ashour
Jugoslav Jovičić

PDF
9

 

MEDICINSKE SESTRE I SAGORIJEVANJE NA POSLU

Amela Hajdarović

PDF
15

 

INFORMATION MANAGEMENT QUANTITATIVE ANALYSIS BASED ON THE ACTOR NETWORK THEORY

Fathi Ashour
Jugoslav Jovičić

PDF

21

 

INOVACIJE U FUNKCIJI RAZVOJA SAVREMENIH PREDUZEĆA

Sabina Šehić Kršlak

PDF

33

 

NAŠE JA U DOBA COVID 19

Belma Duvnjak

PDF

41

 

ANALIZA PROFITABILNOSTI POSMATRANA IZ PERSPEKTIVE INVESTITORA

Spaso Kuzman

PDF

45

 

KAPITALNO ULAGANJE (OD IDEJE DO ODLUKE)

Spaso Kuzman

PDF

55

 

MEĐUOVISNOST STRATEGIJA REGIONALNOG MARKETINGA I TRŽIŠNOG RASTA BH KOMPANIJA

Nerman Ljevo

PDF

63

 

ULOGA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA U EKONOMSKOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE

Sadik Bahtić
Nezir Huseinspahić
Ramo Isak

PDF

75

 

ODLUKE O PRODAJNIM CIJENAMA, OPTIMALNA CIJENA I TROŠKOVNA CIJENA

Adisa Čopra

PDF

85