Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

KARAKTERISTIKE IZVOZNOG POTENCIJALA BOSNE I HERCEGOVINE

Semiha Repak

PDF
9
 

UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE EU I BREXIT

Kenan Ademović

PDF
25

 

JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA KAO MODEL POVEĆANJA EFIKASNOSTI JAVNOG SEKTORA I UPRAVLJANJA JAVNOM IMOVINOM

Namik Čolaković
Sadik Bahtić
Emina Čolaković

PDF
33

 

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA

Sadik Bahtić
Ramo Isak
Emina Čolaković

PDF

47

 

STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE ADHOKRATSKIH ORGANIZACIJA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Nerman Ljevo

PDF

55

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF MUSIC AND SPORTS EVENTS UPON THE LOCAL COMMUNITY

Sarah Lee
Jugoslav Jovičić

PDF

63

 

UTICAJ INTRINZIČNE I EKSTRINZIČNE MOTIVACIJE NA LIDERE I MENADŽERE

Anela Džananović
Fuad Bajraktarević
Tena Čale

PDF

79

 

OBRAZOVANJE KAO FAKTOR EKONOMSKOG RAZVOJA

Ismo Hebibović
Ramo Isak
Arnel Isak

PDF

89

 

KVANTIFIKACIJA UTICAJA DOHOTKA NA IZDATKE DOMAĆINSTAVA U BOSNI I HECEGOVINI NA REKREACIJU I KULTURU

Lejla Dacić

PDF

99

 

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

Ismo Hebibović
Ramo Isak
Arnel Isak

PDF

113