Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEĈ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

EDUKACIJA I OBUKA MENADŽERA O POSLOVNIM ZONAMA KLJUČNI PREDUSLOV RAZVOJA EKONOMIJE I BIZNISA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Anela Džananović
Fuad Bajraktarević
Nezir Huseinspahić

PDF
9

 

OTPOR KA PROMJENAMA U ORGANIZACIJAMA U BIH PRIJE I NAKON PANDEMIJE

Nerman Ljevo
Haris Dacić

PDF
17

 

RAZVOJ KORPORATIVNOG PREDUZETNIŠTVA KAO GLOBALNOG EKONOMSKOG FENOMENA

Sadik Bahtić
Namik Čolaković
Ramo Isak

PDF

29

 

UPRAVLJANJE RAZVOJEM JE KOČNICA NAPRETKU GOSPODARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Stiepo Andrijić
Mira Pešić Andrijić

PDF

41

 

EFIKASNOST PRIVREĐIVANJA KAO REZULTAT ALOKACIJE RESURSA

Semiha Repak

PDF

47

 

NEOPHODNE AKTIVNOSTI KOJE MOGU BITI OD VELIKOG ZNAČAJA ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE MIGRANTSKOM KRIZOM NA PODRUČJU BIH

Rade Kovač

PDF

59

 

POSTOJI LI ODLUKA O PRIMJENI MODELA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U ZDRAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE?

Nezir Huseinspahić
Fuad Bajrakterević

PDF

71

 

ORGANIZACIJSKA KREATIVNOST U FUNKCIJI UNAPRIJEĐENJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI SAVREMENIH PREDUZEĆA

Sabina Šehić Kršlak

PDF

81

 

LOZINKA KAO KRITIČNI SIGURNOSNI ASPEKT DIGITALNE EKONOMIJE

Džemal Kulašin

PDF

89

 

DISTRIBUCIJA STAVOVA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIKA U BIH

Belma Duvnjak

PDF

97

 

PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U SVRHU UNAPREĐENJA KANALA MARKETINGA

Samir Smailbegović

PDF

103