Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

POTENCIJALI ZA RAZVOJ TURIZMA: PLANINE HAJLA, ŠTEDIM I RUSULIJA (PROKLETIJE)

Halil Kalač

PDF
9

 

PRAVNI I EKONOMSKI KONTEKST GMO PROIZVODNJE I KONTROVERZE OKO GENETSKOG INŽENJERINGA

Namik Čolaković
Sadik Bahtić
Emina Čolaković

PDF
29

 

KOMPLEKSNOST UTICAJA OSNOVNIH RUKOVODNIH MODELA NA DUGOROČNU POSLOVNU USPJEŠNOST BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH PREDUZEĆA

Samir Smailbegović

PDF

43

 

ZNAČAJ MJENICE U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU

FKenan Ademović

PDF

51

 

UTJECAJ PORASTA STANOVNIŠTVA NA EKONOMSKI RAZVOJ

Sadik Bahtić
Ramo Isak
Ermin Vučkić

PDF

57

 

JE LI BRZINA KAO STRATEGIJA KRATKOROČNA PERSPEKTIVA MALIH PREDUZEĆA?

Nezir Huseinspahić
Fuad Bajraktarević
Tarik Murić

PDF

67

 

UTICAJ SVJETSKE BERZE NA MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Kenan Ademović

PDF

77

 

JAVNI DISKURS I RETORIČKA (NE)KOMPETENTNOST

Nermina Veljan

PDF

85

 

PRIMJENA POSLOVNIH APLIKACIJA U KOMPANIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Faruk Unkić
Ajla Kemura

PDF

95

 

UPRAVLJANJE KLJUČNIM KLIJENTIMA

Samir Smailbegović

PDF

107

 

JEZIČKE MANJINE: SLUČAJ ŠPANSKOG OBRAZOVNOG SISTEMA

Majdi Rajab

PDF

119