Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

KORPORATIVNO PREDUZETNISTVO U FUNKCIJI UNAPRIJEDENJA KONKURENTSKIH PREDNOSTI

SSabina Šehić-Kršlak
RSafet Kurtović

PDF
9

 

UTJECAJ INOVACIJSKO-INFORMACIJSKIH SISTEMA NA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U OBRAZOVANJU ISTRAŽIVANJE NA PRIMJERU BIH

Zećir Hadžiahmetović
Jasminka Ekinović

PDF
19

 

TEHNOLOGIJA CLOUD COMPUTINGA U POSLOVANJU KOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Faruk Unkić
Anisa Hadžavdija

PDF

27

 

ZNAČAJ KOMUNIKACIONIH VJEŠTINA U MENADŽMENTU

Nenad Lučić

PDF

37

 

RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI: ANALIZA INSTITUCIONALNIH PROBLEMA U POSLOVANJU

Samir Smailbegović
Dino Arnaut

PDF

45

 

OBRAZOVANJE, ZNANJE I MENADŽERSKE KOMPETENCIJE U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA

Sadik Bahtić
Namik Čolaković
Admir Salkić

PDF

53

 

PERSPEKTIVA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA U BIH

Armin Hadžić

PDF

63

 

LIČNE KOMPETENCIJE USPJEŠNOG MENADŽERA

Dževad Avdić

PDF

71

 

INFORMACIONI SISTEMI U TURIZMU I POSLOVANJE UZ SAGLEDAVANJE KORISNIČKIH ZAHTJEVA TURISTA NOVOG DOBA

Mirsad Nuković
Jusuf Nuković

PDF

79

 

OSIGURANJE U FUNKCIJI ZAŠTITE IMOVINE

Dubravko Grgić
Semiha Repak

PDF

85