Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

UPOTREBA INTERNET MARKETINGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Amer Omanović
Dalila Selimović

PDF
9

 

EFEKTI DIREKTNIH STRANIH INVESTICIJA NA EKONOMSKI RAST I RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

Sadik Bahtić
Ramo Isak
Fuad Bajraktarević

PDF
17

 

PREDŠKOLSKI PROGRAMI I NJIHOV RAZVOJ

Arzija Mahmutović

PDF

27

 

UTJECAJ AKTIVNIH I PASIVNIH KORISNIKA NA PROCJENU KVALITETE SPORTSKIH PROIZVODA I NJIHOVU GLEDANOST NA TV-U

Almir Mašala
Muhamed Ramović
Rasim Lakota

PDF

35

 

FINANSIRANJE INVESTICIJA PUTEM LEASINGA

Amer Ibrišimović
Namik Čolaković

PDF

57

 

MARKETING PLANIRANJE I STRATEGIJA PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

Amer Omanović

PDF

65

 

EKONOMSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE I NJEN UTICAJ NA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U ZEMLJI

Mustafa Džonlagić

PDF

75

 

INSTRUMENTI EKONOMSKE POLITIKE ZA SUZBIJANJE NELOJALNE KONKURENCIJE NA TRŽIŠTU

Semiha Repak
Mustafa Džonlagić

PDF

85

 

KARAKTERISTIKE DEJTONSKOG SPORAZUMA I ULOGA EVROPSKE UNIJE U IMPLEMENTACIJI I PREVAZILAŽENJU NJEGOVIH ANOMALIJA I NEDOSTATAKA SA ASPEKTA INTEGRACIJSKIH PROCESA U EKONOMIJI, PROGRAMI I PROBLEMI POSLIJERATNE OBNOVE BIH

Enes Čengić

PDF

95

 

UTICAJ OSPOSOBLJENOSTI MENADŽMENTA NA KREIRANJE SVIJESTI O POTREBI REFORMISANJA JAVNOG SEKTORA

Hasan Muratović
Fahrudin Fehrić
Namik Čolaković

PDF

105

 

UTICAJ MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI NA JAČANJE FAKTORA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

Hasan Muratović
Fahrudin Fehrić

PDF

119