Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

 

uh 1

SADRŽAJ


Članci

 

 

RIJEČ UREDNIKA

Fuad Bajraktarević

PDF

 

OSAMOSTALJENJE OPŠTINA U VOĐENJU EKONOMSKE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI

Damir Muhić
Semiha Repak

PDF
9

 

DOPRINOS CENTRA ZA INOVACIJE PRIVREDNOM RAZVOJU RAZVIJENIH ZEMALJA

Esad Nadžak

PDF
19

 

SISTEM UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU PREMA STANDARDU ISO/IEC 27001

Džemal Kulašin
Faruk Unkić
Dalila Goran

PDF

31

 

UPRAVLJANJE KLJUČNIM KLIJENTIMA

Samir Smailbegović

PDF

39

 

POLJOPRIVREDA U EKONOMSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE

Semiha Repak
Damir Muhić

PDF

51

 

UTICAJ GLOBALIZACIJE NA PONAŠANJA DJECE I MLADIH

Sead Omerbegović

PDF

61

 

BENCHMARKING PROCES I NJEGOVI UČESNICI U FUNKCIJI UNAPREĐENJA SAVREMENOG POSLOVANJA KOMPANIJE

Rade Kovač

PDF

69

 

KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA POVRATNIKA U SREBRENICU

Senahid Ademović

PDF

83

 

KOMUNICIRANJE VISOKOOBRAZOVNIH INSTITUCIJA

Dalila Selimović B.

PDF

95

 

ORGANIZACIONO TRANSFORMISANJE PROUZROKOVANO PROMJENAMA U DINAMIČKOM OKRUŽENJU

Rade Kovač

PDF

103

 

PRAVNE PRETPOSTAVKE ZA RAZVOJ ELEKTRONSKE TRGOVINE U BOSNI I HERCEGOVINI

Faruk Unkić
Džemal Kulašin

PDF

117

 

PROCJENA STEČAJNOG RIZIKA PREDUZEĆA UNIVERZITET U TRAVNIKU I ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO NA OSNOVU SVEOBUHVATNOG MODELA N. MEMIĆ

Nedim Memić

PDF

127

 

REVIZIJE I KONTROLE U KOMPANIJAMA ZA OSIGURANJE

Dubravko Grgić

PDF

137

 

PRIKAZ KNJIGE AUTORA OSMANA JAŠAREVIĆA I ALISE BEGOVIĆ „UVIĐAJ U KRIVIČNOM POSTUPKU“, PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U TRAVNIKU, TRAVNIK, 2011

Ena Kazić

PDF

147