Call Us Now

0044 889 555 432

Opening times

Mon - Fri 9.00 - 18.00

Adresa

Azapovići 439, Kiseljak,
Bosna i Hercegovina

Pozovite nas

+387 30/878-045;
+387 62/467-266;

Poštovani čitaoci,

Veliko zadovoljstvo mi je predstaviti časopis „UNIVERZITETSKA HRONIKA“, Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, Univerziteta u Travniku, kao naučno-stručni postdisciplinaran časopis koji objavljuje teorijske, istraživačke i metodološke radove sa prethodno završenom recenzijom (najmanje dvije anonimne recenzije), kao i one što ne podliježu tom postupku. Temeljno smo usmjereni na objavljivanju svih radova iz humanističkih i društvenih nauka, kao i radovima iz svih naučnih područja koji se temelje na inter-, multi- ili transdisciplinarnosti, sa jasno definisanim kriterijima u cilju postizanja većeg kvaliteta samog časopisa. Posebno se pozitivno vrednuju kritički utemeljeni radovi sa naučno definisanim kritičkim dokazima, bez birokratskih, neprofesionalanih i jednodimenzionalnih postupaka.

Naravno, jasno je da ne postoji idealan pristup vrednovanju naučnog stvaralaštva ali polazim od jasnog formalizma da kvantitet nameće kvalitet pri čemu je uključeno više različitih kriterija vrednovanja na integralnom nivou.

Poštovani čitaoci, pred vama je novi informativni portal www.casopis.fmpe.edu.ba, portal na kojem ćete moći pročitati informacije o aktivnostima časopisa „UNIVERZITETSKA HRONIKA“, naučne i stručne radove iz različitih naučnih oblasti i još puno drugih zanimljivih priloga i članaka, a sve u svrhu upoznavanja i još boljeg povezivanja čitalaca i naučnih i stručnih radova u BiH, regionu, EU i svijetu.

Portal www.casopis.fmpe.edu.ba je otvoren za vaše ideje i komentare, a svaka konstruktivna kritika je dobro došla.

S poštovanjem,
Prof. Dr Fuad Bajraktarević